21 mai 2018

„Marin Preda” ediţia a XVI-a. Festivalul Naţional de Literatură

Consiliul Judeţean Teleorman şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman, în parteneriat cu revistele: „Luceafărul de dimineaţă”, „Proza 21”, „Neuma”, „Argeş”, „Bucureştiul literar şi artistic”, „Litere”, „Pro Saeculum” şi „Caligraf”, organizează Festivalul Naţional de Literatură „Marin Preda”, ediţia a XVI-a, ale cărui manifestări finale se vor desfăşura în zilele de 11 şi 12 octombrie 2018, la Alexandria şi la Siliştea-Gumeşti.

Festivalul îşi propune să promoveze prozatori de talent, care nu au debutat în volum. Vor fi acordate următoarele premii:

– Premiul „Marin Preda” şi Premiul Revistei „Luceafărul de dimineaţă” (în valoare de 900 lei);

– Premiul I şi Premiul Revistei „Proza 21” (în valoare de 700 lei);

– Premiul I şi Premiul Revistei „Neuma” (în valoare de 700 lei);

– Premiul I şi Premiul Revistei „Argeş” (în valoare de 700 lei);

– Premiul al II-lea şi Premiul Revistei „Bucureştiul literar şi artistic” (în valoare de 600 lei);

– Premiul al II-lea şi Premiul Revistei „Litere” (în valoare de 600 lei);

– Premiul al III-lea şi Premiul Revistei „Pro Saeculum” (în valoare de 500 lei);

– Premiul a III-lea şi Premiul Revistei „Caligraf” (în valoare de 500 lei).

Prozele scurte premiate vor fi incluse într-un volum, ce va fi lansat în cadrul manifestărilor finale ale festivalului; de asemenea, vor fi publicate de revistele partenere.

Concurenţii vor trimite 1-3 proze scurte pe suport de hârtie, care nu pot depăși 20 pagini în total, culese cu font 12 (Normal, Times New Roman, 1.5 Space), în câte 7 (şapte) exemplare, semnate cu un motto, acelaşi motto figurând şi pe un plic însoţitor, conținând  o fişă cu datele de identificare ale autorului: numele şi prenumele, data şi localitatea naşterii, adresa poştală, adresa de e-mail şi numărul de telefon mobil, precum şi un CD cu textele trimise, inscripţionat cu acelaşi motto.

Lucrările pentru concurs vor fi trimise, până la data de 20 august 2018, pe adresa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman, str. Ion Creangă, nr. 52-54, 140056 – mn. Alexandria, jud. Teleorman, cu menţiunea „pentru concurs”.

18 ian. 2018

Lansarea Albumului foto-documentar „Brăila – 650 de ani de atestare documentară” și a volumului „Artele plastice la Brăila în epoca modernă și postmodernă” de Elisabeta Volcu

Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila vă invită sâmbătă, 20 ianuarie 2018, ora 14.00, la lansarea albumului foto-documentar „Brăila – 650 de ani de atestare documentară” și a volumului „Artele plastice la Brăila în epoca modernă și postmodernă”, autor Elisabeta Volcu. Ambele lucrări au apărut la Editura Proilavia, Brăila,  în anul 2018. Dubla lansare se desfășoară în cadrul evenimentelor dedicate împlinirii a 650 de ani de atestare documentară a urbei noastre, organizate de Primăria Municipiului Brăila și Consiliul Județean.

Albumul foto-documentar reprezintă omagiul Bibliotecii Județene „Panait Istrati” adus comunității prin publicarea unui set de 24 de cărți poștale ilustrate vechi și noi, ce prezintă crâmpeie din Brăila de altădată și simboluri ale orașului modern. Toate monumentele din imagini sunt prezente astăzi în viața urbei, multe dintre ele fiind sediul unor instituții reprezentative pentru istoria și cultura Brăilei. S-a dorit crearea unei punți între trecut și prezent și promovarea unor repere culturale și turistice, dezvăluind publicului povestea fascinantă a orașului de la Dunăre.

Albumul va fi prezentat de Ion Volcu, șef birou în cadrul bibliotecii și de prof. Viorel Coman. Moderează: Dragoș Adrian Neagu, directorul instituției gazdă.

Marilena Ioanid, artist plastic, afirmă în prefața lucrării „Artele plastice la Brăila în epoca modernă și postmodernă” că: „volumul semnat de d-na Elisabeta Volcu reprezintă prima sinteză istoriografică privind evoluția și impactul artelor plastice în municipiul nostru și totodată prima monografie dedicată Muzeului de Artă din Brăila. Cartea are un pronunțat caracter instructiv-educativ, dar și un puternic mesaj civic, pe care-l propune ca manifest estetic al tineretului brăilean.”

Prezintă: Marilena Ioanid, artist plastic și Mihai Vintilă, jurnalist.

Evenimentul va avea loc la Sala „Fănuș Neagu”, et. 3, la sediul Bibliotecii din P-ța Poligon, nr.4. Vă așteptăm!

11 iul. 2017

Scrisoare despre visul ucis şi cele rămase în urmă

Ioan Romeo ROȘIIANU

Iubito, când am trecut iarăşi printre copacii ninşi ai vremii trecute
citeam în respiraţia clipei rebele rotocoale de şoapte şi fumuri de cuvinte târzii
atunci am ştiut că pasărea stă liniştită pe creanga subţire pentru că are încredere oarbă în aripile ei
atunci am ştiut că-n zborul ei sigur e scrisă cu majuscule nemărginirea din marginea asta de lume şi până dincolo de nori păsările zboară cu aripile deschise
noi mergem legănat cu mâinile pe lângă trup şi ne întrebăm de ce nu putem îmbrăţişa lumea
de ce nu ne putem ridica la zbor deasupra greutăţilor zilei.

(Mai ştii când ţi-am zis să nu plângi după ce plec pentru că nici jivinele pădurii nu-şi plâng de milă-n durerea lor?)

Aşa a fost, Iubito şi n-am mai văzut cerul de atâţia fulgi
şi orele de atâtea minute s-au scurs prea repede în secundele moarte
de printre amintiri se-nşuruba ca o durere înfiptă în suflet dorul
o lumină răzleaţă spinteca timpul şi-n colţul ochiului înflorea lacrima
era ger, Iubito şi obrazul crăpa sub greutatea sărutului de altădată
în colţul gurii amorţise surâsul şi-n depărtare creştea timpul ca-n basmele copilăriei
moartea se apropia tiptil de trupul meu plăpând în crucea zilei făceam zadarnic semnul crucii cu limba
demoni uitaţi dădeau năvală în singura mea viaţă avută
trădat de prieteni cu sufletul gol în mâinile goale treceam pe străzile goale spre-o adresă uitată.

(Mai ştii când ţi-am spus că aş vrea să fiu neurochirurg ca să pot umple creierii şi vieţile oamenilor de iubire?)

Aşa a fost, Iubito când treceau pe lângă noi secundele ucise de tăcerea ta
eu vedeam secundele viaţa pierdută zadarnic unica viaţă avută
tu te uitai cum erau îmbrăcate femeile lumii la biserică te-nchinai să ştie preotul că ai bifat lecţia de sfinţenie
că ai trecut proba de rugăciune spusă cu voce tare şi fără nimic în suflet şi-n simţiri
uitai că sfinţii te priveau cu ochi goi din icoanele multe
uitai că viaţa se trăieşte şi nu se povesteşte uitai că pentru a putea trăi trebuie mai întâi să respirăm şoptit.

(Mai ştii când ţi-am zis că o pasăre de noapte a trecut prin inima mea ziua după plecarea ta?)

Aşa a fost, Iubito când de la marginea lumii nevizitate amanţii zilei te ademeneau cu excursiile dorite
eu mă întorceam ca un sărac în odaia mea ticsită cu tablouri şi cărţi
mă simţeam bine în patul jos cu lumina strecurată printre jaluzele
ştiam pe de rost numele eroilor din cărţile multe
jucam şotron cu propriile amintiri şi pierdeam de fiecare dată la zaruri.